Ubezpieczenia

Kolizja drogowa- co zrobić?

Każdy kierowca, niezależnie od posiadanego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, może przytoczyć sytuację na drodze, która mogła lub niestety skończyła się kolizją. Wpływ na tego typu sytuacje mają warunki pogodowe, stan nawierzchni, sprawność pojazdu, czy też po prostu chwila nieuwagi.  Jak prawidłowo się zachować, gdy już dojdzie do kolizji drogowej?

Czym jest kolizja drogowa?

Najprościej ujmując, jest to zdarzenie drogowe, w którym żadna ze stron biorąca w nim udział, nie została ranna lub zabita. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której poszkodowanymi nie są ludzie, a uszkodzona została infrastruktura drogowa, budowlana oraz oczywiście pojazdy. Potocznie nazywa się ją stłuczką, gdyż dochodzi głównie do strat materialnych o różnej wartości.

Jak się zachować w przypadku stłuczki?

W sytuacji, gdy już doszło do zdarzenia drogowego z naszym udziałem, niezależnie, czy jesteśmy sprawcami, czy poszkodowanymi, warto mieć na uwadze, jak powinno przebiegać postępowanie w przypadku kolizji drogowej. Przede wszystkim należy powstrzymać się od okazywania zbędnych, negatywnych zachowań i emocji. 

Jakie kroki podjąć, gdy nastąpi kolizja?

Gdy pojazd zostanie unieruchomiony, należy upewnić się, że nic nie stało się nam oraz pasażerom pojazdu, w którym się znajdujemy, a także włączyć światła awaryjne. Następnie należy ocenić sytuację i sprawdzić otoczenie samochodu np. stan poszkodowanych w innym pojeździe lub stan infrastruktury drogowej i naszego pojazdu. Jeżeli nikt z uczestników zdarzenia nie jest poszkodowany, należy przestawić samochód w bezkolizyjne miejsce, a jeżeli pojazd nie jest sprawny i pozostaje w miejscu stłuczki, należy wyprowadzić pasażerów w bezpieczne miejsce i zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym i w miarę możliwości pozbierać z drogi elementy uszkodzone.

Kolizja drogowa nie zobowiązuje nas do wzywania policji, chyba, że żadna ze stron nie przyznaje się do winy, którakolwiek ze stron jest pod wpływem środków odurzających, nie posiada dokumentów lub nie chce podać danych osobowych do spisania oświadczenia o kolizji drogowej. Oświadczenie to, warto mieć zawsze wydrukowane w dwóch egzemplarzach w samochodzie. Musi zawierać jak najwięcej opisanych szczegółów, dane muszą być poprawne i musi być podpisane przez dwie strony biorące udział w stłuczce. Jest ono niezbędne do dopełnienia formalności, jeżeli chce się usunąć powstałe szkody na koszt ubezpieczyciela. Dopełnieniem dokumentacji są zdjęcia miejsca kolizji drogowej potwierdzające zaistniałe okoliczności. Następnie należy skontaktować się z ubezpieczycielem w celu zgłoszenia szkody i postępować zgodnie z podaną przez niego instrukcją.

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi najlepiej zgłosić jak najszybciej od  chwili wypadku. Znajomość podstaw postępowania w przypadku stłuczki, pozwoli na szybkie i sprawne załatwienie formalności oraz poskutkuje szybszą i bezproblemową wypłatą odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *