polisaoc24.pl - porównywarka ubezpieczeń OC/AC.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    OK

Wyliczenie składki zajmie ci tylko 5 minut!

Oblicz moje OC/AC teraz
tanie oc warszawa

Nowa Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń – co się zmieni?

date_range 03:10:2018 label_outline Nowości w ubezpieczeniach Porady

nowa-ustawa-o-dystrybucji-ubezpieczen-co-sie-zmieni

Celem wprowadzenia dyrektywy IDD, od ang. Insurance Distribution Directive, jest zwiększenie ochrony klientów, którzy zawierają umowy ubezpieczenia oraz ujednolicenie przepisów dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Zakres nowej umowy obejmuje wszystkie podmioty – zakłady ubezpieczeń (reasekuracji), ich pracowników, pośredników, agentów.

Zapewnić większą ochronę konsumentów mają przede wszystkim bardziej rozbudowane obowiązki informacyjne. Na przykład obowiązek przekazania zainteresowanemu informacji na temat potencjalnego konfliktu interesów między pośrednikiem, ubezpieczycielem i ubezpieczającym.

Dyrektywa nakłada na osoby, zajmujące dystrybucją ubezpieczeń obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez odbycie minimum 15 godzin szkolenia zawodowego rocznie

Również dyrektywa nakłada obowiązek na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej obowiązek ustalenia przejrzystych zasad przyjmowania reklamacji oraz wniosków odszkodowawczych celem rozstrzygania sporów między klientami a dystrybutorami ubezpieczeń.

Wprowadzony obowiązek przedstawienia klientowi Karty Produktu, czyli oferowanego ubezpieczenia, która w klarowny sposób wyjaśni klientowi szczegóły oferty. Karta produktu zawiera informacje o produkcie ubezpieczeniowym, m.in. co jest przedmiotem ubezpieczenia, czego nie obejmuje, jakie są wykluczenia, jak opłacać składki, rozwiązać umowę i wiele innych. Razem z Kartą Produktu osoba, zajmująca dystrybucją ubezpieczeń zobowiązana przedstawi klientowi dokument zawierający: nazwę i adres agencji, numer wpisu do rejestru agentów, adres strony internetowej, na której rejestr jest dostępny, rodzaj wynagrodzenia, informację jak złożyć reklamację i wnieść skargę. Dokument Informacyjny oraz Kartę Produktu trzeba dostarczyć klientowi w czasie procesu sprzedaży na trwałym nośniku (e-mail z PDF lub CD).

Jak zmiany będą wyglądać w praktyce?

- Agenci będą rozpoczynać obsługę klienta od precyzyjnej analizy jego potrzeb

i wystawienia mu rekomendacji do zakupu.

- Klienci mają otrzymywać standaryzowany „Dokument zawierający informacje

o umowie ubezpieczenia”, dzięki czemu w przejrzystej formie dowiedzą się wszystkiego o kupowanej ochronie (m.in. zakresie i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposobie płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy).

- Agenci będą informować klientów o charakterze i źródle swojego wynagrodzenia oraz szkolić się w określonym przez ustawę wymiarze.

Polecamy również:

Kara za cofanie licznika? Co grozi?

Jak wybrać zakład ubezpieczeń?

Zielona Karta – co to jest?